Virksomhedsfilosofi

 

Vi er et familieforetagende, som har eksisteret i mere end 250 år, og som ved hjælp af mennesker, kvalitet og serviceydelser har skabt sig en position som en af verdens førende udbydere af trykfarver, tryklakker, fugtevandstilsætninger, trykhjælpemidler og serviceydelser.

Mission

I henhold til vores motto "More than just Ink" fremstiller vi højtspecialiserede og højkvalitets trykfarver, som byder på information, underholdning og sikkerhed. Vi rådgiver vores kunder på engageret og kompetent vis og støtter dem med førsteklasses service, så de kan opfylde deres mål.

Vision

Som en global, medarbejderorienteret, stærkt integreret og teknologibaseret producent af trykfarver tilpasser vi os hurtigere end vores konkurrenter til slutbrugernes hastigt skiftende krav. Vores kvalifikationer inden for de attraktive slutbrugersegmenter gør os til en foretrukken partner. Vores trykfarver forsyner trykkerier og slutbrugere med værdifuld funktionalitet, der til gengæld sikrer et godt afkast på lang sigt for vores familieforetagende. Vi, medarbejderne i hubergroup, arbejder med det samme mål for øje og skaber succes som følge af en holdindsats.

 Grundlæggende værdier

 De nedenfor nævnte værdier danner grundlaget for vores handlinger og skal sikre en fortsat positiv udvikling hos hubergroup:

 • Ærlighed
 • Integritet
 • Tillid
 • Mod
 • Respekt
 • Etisk adfærd
 • Ansvar
 • Gennemsigtighed
 • Sikkerhed og sundhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Korpsånd
 • Innovation

Vores adfærdskodeks